km image
เลือกขนาดเข็มขัดยังไงให้เหมาะสมกับท่อ

เลือกขนาดเข็มขัดยังไงให้เหมาะสมกับท่อ

       การเลือกเข็มขัดรัดท่อให้ขนาดเหมาะสมกับท่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ควรใช้เข็มขัดรัดท่อที่เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป หากให้แน่ใจต้องพิจารณาถึงขนาด OD ของท่อและความหนาของสายยาง แต่หากจะพิจารณาอย่างง่ายๆ ขนาดของเข็มขัดรัดท่อที่เหมาะสมคือควรเลือกเข็มขัดรัดท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าค่า OD ของสายยางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

Read more...
km image
Ear Adjustable Clamp

ORBIT Ear Adjustable Clamp, a best hit clamp among auto garage, is specially designed for versatility, suitable for all kinds of works, including small or big pipes/hoses, lubricant system, fuel line, exhaust system, cooling system, airbag system, and shaft.

ORBIT Ear Adjustable Clamp is standards-compliant manufactured, with 304 stainless steel, to ensure high quality and durability. Designed for easy installation. Available in various sizes.

Read more...
km image
Ratchet and Socket set

For busy professionals with several repairs and installations a day, isn’t it better to have a whole set of equipments ready for all types and sizes of clamps?

 

ORBIT presents Ratchet and Socket set for #SWP Clamp #stop leakage in 7 minutes. A must-have equipment set to facilitate professionals.

 

ORBIT Ratchet and Socket set comes in nice, secure, and compact packaging. The ratchet is made of high quality steel for high durability, with well-designed curved handle for better grip. Included in the set are 3 sizes of sockets: 3 inches, 6 inches, and elbow socket, and 4 sizes of blocks: 6 mm, 8 mm, 10 mm, and 12 mm for variety of uses.

Read more...
km image
Banding tool

ORBIT Band & Buckle installation is quicker and easier with our durable alloy Banding Tool. Follow these 3 simple steps:

 

Measure >> Fold stainless band end through slider to measure the OD. ORBIT Band & Buckle comes with OD on packaging for your convenience. Once you get the required OD, cut the band with metal cutter.

Fasten >> Thread the stainless band through buckle from hole to ears, then fold the band end under it. Fasten pipes, hoses, or any required area with the band by threading the band end through buckle hole, then tighten the band.

Cut >> Insert the band end into Banding Tool. Rotate the handle clockwise to tighten the band, then flip the Banding Tool over the buckle and pull the lever to cut the excess band end. Finish by pressing down the remaining band end and hammer the buckle ears down to secure.

Read more...
km image
Why Standard Tools? No More Torque Problems.

Torque is another concern in clamp installation, as both too tight and too loose installations increase the risks on hoses/pipes, which could lead to more severe problems. Clamps normally come with torque guideline and Torque Meter is needed in measurement. SWP Series clamps, for example, require specific torque for different sizes, therefore, torque meter is necessaryfor precise installation, especially for clamps in industrial settings where small damage could affect the whole system.

 

ORBIT Digital Torque Wrench,3/8” in size and compatible for12-60 Nm, comes with good functionalities, such as digital display, unit converter (Nm, ft.lb, in.lb, km.cm, etc.), and changeable head that is also compatible with crowfoot or flare nut head. It is a tool that would facilitate and enhance safety in your installations.

Read more...
km image
No More Sizing Problems!!

Most common problem in piping is sizing, such as getting wrong clamp sizes, and having various sizes of pipes/hoses to work with. ORBIT’s Band & Buckle and Quick Release are great solutions to sizing problems. Both come in form of easy-to-use, 30-metre, durable band roll, made with standard quality stainless steel, so you can work around different sizes of pipes/hoses worry-free. ORBIT also adds OD on the packaging of both products for your further convenience.

 

Band & Buckle

Easy-to use stainless steel Band & Buckle comes with OD on the packaging, designed to save your valuable time. Suitable for fastening signposts, boards, poles, pipe installations, etc.

A set contains 25 buckles

 

Quick Release

430 ridged stainless steel band, designed for better contact between bands and pipes/hoses, also comes with OD on the packaging. Another alternative with wide range of adjustability, suitable for quick installation and uninstallation that could save your valuable time.

A set contains 25 buckles.

Read more...
km image
You can do that?!

3 Surprising Reasons to choose “ORBIT SWP Clamp” Pipe Coupling.

Pipe Coupling is used to connect pipes/tubes and fix leaky pipes. This product is developed to substitute Flange or Welding (which needs more caution because of sparks and heat). 

ORBIT SWP Clamp is a light-weighted, easy-to-install, and convenient pipe coupling with international standards compliance. It is suitable for pipe connection and repair in wide range of situations from typical to industrial work, including shipbuilding and petrochemical industry.

ORBIT SWP Clamp comes with special abilities to help you in critical connection situations as:

1. Axial Misalignment – in cases where pipes cannot be aligned, ORBIT SWP Clamp can help you connect the pipes with the maximum of 3 mm of misalignment.

2. Angular Deflection – similarly to 1. , in some situations where pipes cannot be aligned in straight angle, but also not deflected enough for Elbows, ORBIT SWP Clamp can help you connect the pipes with the with the maximum of 4-5 degree of deflection.

3. O.D. Tolerance – any piping systems require a large number of different sizes of pipes, therefore pipe connection with O.D. difference is inevitable. ORBIT SWP Clamp comes in varieties of range to choose from. Please feel free to consult our salesperson or contact us via the information below.

 

#SWP #Orbitclamps #Orbitclips #Hoseclamps #Hoseclips #Clamp #Britishstandard #BSI #IATF # PipeCoupling

Read more...
km image
Swift and Safe : Save your car, save your money!

For custom car, apart from modifying auto parts and accessories to boost it up, another concern is “Ultimate Safety”.

For that, these are necessary: Regularly check water level, and inspect leakage from worn-out seals or overflow.  Then check motor oil (change it in interval) along with gear oil, clutch fluid, and differential fluid.  Don’t forget to inspect hoses and clamps - make sure the hoses aren’t swollen or crazing, and the clamps are still in good condition, namely they are firm in the spot, not breaking or moving. Most importantly, make sure the clamps are of good-quality.  Low-quality clamps may result in looseness that can make your car life-threatening!

Choose high-quality clamps with standards.  Better pay a little more for better clamps, than wasting a huge sum of money on repairing the damage from low-quality clamps. Most importantly, high-quality clamps help us live a swift and safe lives a lot longer.

ORBIT T-Bolt and ORBIT Constant Tension, renowned among auto customization services, are designed and manufactured with high-quality materials to ensure safety and endurance. Offering wide range of sizes to choose from.

#Orbitclamps #Orbitclips #Hoseclamps #Hoseclips #Clamp #TBolt #ConstantTension #Automotive #Safe #Safety

Read more...
km image
The Mighty Tiny “Clamp”

Do you know what is the most important in Water Treatment? The answer is Piping System.

Piping System is the main factor in conveying fluid through treatment processes. It consists of different types and sizes of pipes and hoses as appropriate to each process. Piping system maintenance is crucial in Water Treatment, as small leakage or damage can lead to a more serious complication, which may cause more time and budget to repair.

ORBIT SWP Clamp is a pipe coupling suitable even for flammable environment. It can connect pipes and hoses differing in sizes, materials, or in other complex situations such as O.D. difference and misalignment. It can also repair leakage and fracture in 7-10 mins with simple installation that you can do it yourself, following the steps below:

 

SWP Open Flex 1R and 2R

1. Take out the inner rubber to cover the leak spot.

2. Cover the rubber with the outer case.

3. Install with recommended equipment and specific torque as shown on the label.

 

SWP Grip

1. Trim and deburr pipe ends. Clean the pipe surface.

2. Measure the band width then divided by 2. Then mark both connecting pipe ends at the length of the answer.

3. Assemble as marked.

4. Adjust torque wrench to match the details on the label. Fasten to the exact torque.

 

ORBIT SWP Clamp complies with international standards. Quality products with quality services from ORBIT professionals you can rely on! Contact us for more details.

 

#SmallbutnotInsignificant #Watertreatment #Orbitclamps #Orbitclips #Hoseclamps #Hoseclips #Clamp #Britishstandard #BSI #IATF

Read more...
km image
Hose Clamps Checkup

Clamps need regular checkup, especially those on the ship. The recommended interval is at least 1-2 times per quarter, to make sure that the clamps are still in good condition. Follow the guideline below:

 • Take a look at every clamp. Make sure there is no rust, looseness, or defect.
 • Use a flashlight and mirror to check the clamps that are not normally visible, for example, those at the aft end of shaft gland, or washdown/live well hoses.
 • Sanitation hose clamps are more prone to corrosion due to substances that go through the hoses. Therefore, it is as important to take a closer look in this area (including head and holding tank treatments), as leakage may result in unwelcome odour, or even worse, hygiene issues.
 • Make sure that bilge pump hoses are firmly clamped to the pump. Looseness may cause excess battery usage of the pump, and also ineffective suction of water from the bilge.
 • Another area that needs extra attention is bilge blower hoses, especially those on inboard-powered ships with gasoline engines. A detached hose is not only useless, but also increases the risk of explosion.
 • 2 hose clamps are required for the joints in exhaust systems where a flexible hose is connected to a stationary part, for example a muffler.
 • Apart from clamps, make sure the hoses are in good condition. Hoses that are too-tightly clamped may be cut into, leading to higher chance of leakage.
 • Also use a screwdriver or nut driver to check the screw of the clamp. In case of looseness, consider replacing the clamp.
Read more...
km image
How Many Hose Clamps Is Needed?

How Many Hose Clamps Is Needed?

The number of clamps needed depends on the purpose of use and required safety level. On shipboard usage, for example, 2 clamps with half an inch space in between is recommended for safety purpose, as at least one clamp will be able to hold the hose if the other clamp is broken.

Some users may use up to 4 clamps. This is not recommended as it adds an extra cost and consumes extra installation time. Moreover, more equipment means more maintenance. In this case, consider changing the type of clamp and use only 1-2 clamps. The important note is to fasten the clamps on opposite directions, the first facing north, the other facing south, for example. As each type of clamps distribute tension unevenly, opposite installation would help balance the tension.

Read more...
km image
Hose Connector matters

Hose Connector matters

Choosing the right Hose Connector (Hose Barb) for the job directly affects the efficiency of hose clamp. “ORBIT” has these 3 suggestions:

 1. Use the same type of hose connector for highest safety. Using one type of hose connector, clamp, and hose enhances the overall efficiency.
 2. Hose size matters. Apart from choosing up-to-standard clamp, hose size needs to match the hose connector.
 3. “Plain water” is enough. Using lubricants in hose installation could end in disappointment. Some technicians use lubricants to facilitate the installation of hose to hose connector, however, this trades off the firmness of the connection. Therefore, our recommendation is to use “plain water” instead, and don’t forget to clamp the hose to the hose connector afterward.
Read more...
km image
3 Types of Hose Clamps

Hose clamps may be classified by country standards, types of pressure, or by mechanical design as we choose to show below:

 

1. Worm Drive Hose Clamp – works by screwing the worm gear to fasten the clamp. A worm drive hose clamp is adjustable to many sizes of hose. This is the most common type of hose clamps, appropriate for maintenance use and typical clamping. It comes in different standards:

 • British Standard Hose Clamp – available in iron and many types of stainless steel. The inner side of the band is thick and smooth. This endures the most comparing to other standards.
 • SAE Standard Hose Clamp – available in various types of stainless steel. The band is perforated.
 • German Standard Hose Clamp – commonly found in automotive industry. The band is thinner and narrower with grooves on the inner side.

 

2. Nut and Bolt – endures high torsion. A nut and bolt clamp comes in fixed size and is not very adjustable. This design is mostly used with high pressure hose such as Heavy Duty Clamp or T-bolt Clamp. These two clamps share the same mechanism but differ in nut and band width according to different country standards. Another example of Nut and Bolt is Wire Clamp, used in coolant tank hose.

 

3. Others – other designs of clamps apart from those mentioned, for example, Screwless design like Spring Clamp (found in car engine hoses), or Ear Clamp (permanent clamp, non-adjustable for installation speed and safety)

Read more...
km image
Hose Clamp: the tighter, the riskier?

Hose Clamp: the tighter, the riskier?

Myth has it that the tighter we fasten a hose clamps, the better. When in fact, overtightening can ruin both rubber hose and clamp, not to mention higher chance of leakage. Therefore, for safety factor of hose and clamp, most OEM parts would have constants (Nm) for clamp fastening. These constants vary according to size and usage.

A user once contacted us with the problem of leakage when connecting plastic pipe to rubber hose. After an investigation, we found out that clamps was overtightened, causing the plastic pipe to misshape. In that case, the user had to change the whole unit, resulting in unnecessary extra cost.

Normally, the relation of torque and tightness is in direct variation, meaning the more we screw the clamp, the tighter it becomes. However, at some point this relation between the input (torque) and output (tightness) stops being in direct variation. The excess torque would then result in the damage of clamp, hose, or pipe instead, as overtightening violates the safety factor of clamps.

When installing clamps, torque meter is usually needed to make sure the torque matches the guideline given for each clamp. Nevertheless, the following technique is applicable in the lack of torque meter. It is to screw clamps just until hose is slightly sink to the same level as clamps. Stop screwing when the surface is smooth. Do NOT overtighten!

 

Read more...
km image
Choosing the right hose clamp: size and material

Choosing the right hose clamp: size and material Oftentimes we choose hose clamps from familiarity, by remembering exact size, shape, or material, when in fact we should consider the purpose of usage e.g. outdoor, indoor, engine bay. Different materials of hose clamps are appropriate for different usage. According to DIN 3017 Standard, hose clamps materials range W1-W5 as shown below: W1: Zinc plated iron - available in CR3, non-hexavalent chromate (Hexavalent chromate is prohibited in Europe). W2: zinc plated rscrew and stainless steel band&housing W3: 430 Stainless steel W4: 304 Stainless Steel W5: 316 Stainless Steel

Read more...